Originalno objavljeno 2004-01-06 (YYYY-MM-DD)
Ponovo objavljeno: 2011-02-06 (YYYY-MM-DD)

Početna stranica


Vanjsko napajanje za DiSEqC motor

Na početku...

Ponosni sam vlasnik SkyStar 2 (SS2) DVB kartice preko godinu dana. Ista je bez problema upravljala DiSEqC sklopkom omogućavajući tako praćenje dva satelita. Vremenom su apetiti rasli pa sam za ovaj Božić konačno sam sebi poklonio DiSEqC 1.2 motor. :-)
Od samog početka nije mi se sviđala koncepcija da se motor napaja preko matične ploče kompjutera i PCI slota. Preko ovoga bi još i prešao da se nije pojavio jedan problemčić. Naime, namjeravao sam pored motora u sistemu ostaviti i sklopku za brzo prebacivanje između bliskih satelita. Iz nekog razloga to nije radilo, a kasnije se pokazalo da je taj razlog ograničena mogućnost napajanja iz SS2 kartice. Odrekao sam se garancije na novokupljeni motor i krenuo na juriš rasteretiti SS2.Motor koji će biti opisan je, kod nas dosta uobičajeni JuperJack DG-120, ali upute su općenite i mogu se primjeniti na bilo koji motor. Cilj je napraviti na motoru posebni izvod i napajati motor posebnim ispravljačem.
Pažnja!!! Iz nekog razloga motor na gornjoj slici je postavljen naopako. Nemojte da vas to zbunjuje, normalno se ugrađuje tako da otvor cijevi bude prema dolje. Žalite se proizvođaču ako vas slika iz bilo kojeg razloga uznemirava. :-)

Kako otvoriti?

Motor možete otvoriti bez straha, nema nikakvih djelova koji bi iskočili čim se otvori poklopac. Trebate skinuti skalu stupnjeva sa stražnje strane i četiri vijka sa prednje. Kuckajte lagano po osovini da je oslobodite iz stražnjeg ležaja.
Elektroniku drže jedino matice na F konektorima koje nisu ni pritegnute. Ne treba vam specijalni cjevasti ključ, pritisnite pločicu da se matice malo oslobode i moći ćete ih okretati bilo kakvim šiljastim alatom.
Kod sastavljanja pripazite da polovice kućišta ne uštipnu neku od onih bijelih žica koje idu na motor.

Modifikacija

U daljnjem tekstu pozivat ću se na dvije slike tiskane pločice koje su malo prevelike da bi bile ubačene ovdje.
Kliknite na linkove ispod da otvorite slike, svaku u svom prozoru:
tiskana pločica - strana komponenti
tiskana pločica - strana lemljenja

Ovo je shema koju trebate prepoznati na svom motoru:

Ulazni i izlazni konektori su direktno povezani. Sa te veze ide odvojak, na shemi označen kao zavojnica L3. Zavojnica L3 ne postoji kao posebna komponenta, već je izrađena kao cik-cak vod na tiskanoj pločici (slika). Upravo smo prošli prvi filter koji prigušuje visokofrekventni signal sa satelita, a propušta niskofrekventne DiSEqC komande i istosmjernu struju za napajanje. Nakon toga grananje ide na jednu stranu DiSEqC preko L2 (moguće je da neki motori nemaju ovu zavojnicu) i kondenzatora C6, a na drugu napajanje preko zavojnice L1 i zaštitne diode. Dioda D1 štiti sklop od slučajne zamjene polariteta napajanja i svakako je ugradite ako već ne postoji u vašem motoru. Veliki kondenzator C9 prema masi filitrira napon napajanja i on je sigurni znak da ste na pravom putu. Oznake elemenata odgovaraju DG-120 motoru, ali bez obzira na tip motora, shema je uvijek vrlo slična.

Modifikacija je vidljiva iz sheme: odlemljuje se zavojnica L1 (da ne bi napon iz dodatnog napajanja dolazio do prijemnika i LNB-a) i umjesto nje zalemi žica za vanjsko napajanje. Na slici 1 je vidljiva crvena žica u gornjem lijevom kutu, a na slici 2 je mjesto lemljenja označeno žutom točkom.

Žica se provuče kroz rupicu na kućištu (napraviti čvor da se ne iščupa) i motor sastavi.
Tu žicu treba produžiti, sprovesti uz koaksijalni kabel do kompjutera i spojiti na plus ispravljača 18 V, 350 mA. Minus ispravljača spaja se na kućište kompjutera, tj. na oplet koaksijalnog kabela.

Sada je lako izmjeriti struju i ona za DG-120 iznosi pri 18 V oko 20 mA na čekanju i 150-200 mA kod vrtnje neopterećenog motora (bez montiranog tanjura). SS2 po specifikacijama može dati maksimalno 350 mA, od čega na prosječni LNB otpada oko 250 mA. Nakon modifikacije motor radi bez greške u kombinaciji sa sklopkom, što znači da SS2 zaista nema snage za razbacivanje i da joj ovo rasterećenje godi.

Unutrašnjost

Ukoliko se ne usudite otvoriti motor, ovako to izgleda iznutra. Primjetite mršavo podmazano pužno kolo. Stavljeno je malo masti na sredinu i očekuje se da pužni prijenos to razmaže okolo. Čak i ako ne namjeravate izvlačiti vanjsko napajanje, dobra ideja je otvoriti motor i pošteno podmazati kritične elemente.


(klikni na sliku za uvećanje)

Disclaimer

Već pretpostavljate, autor ove savjete daje u dobroj namjeri na osnovu vlastitog iskustva ali ograđuje se od svake štete koja bi mogla nastati ako slijedite ove upute.